Separatory

.

Kondensat wodno-olejowy to ciecz powstała z pary wodnej i areozoli olejowych zawartych w sprężonym powietrzu wytworzonym przez sprężarkę. Zadaniem separatora jest rozdzielenie kondensatu na dwie frakcje: wodną i olejową. Doprowadzony pod ciśnieniem kondensat wodno-olejowy jest rozprężany w specjalnej komorze, a następnie spływa do zbiornika głównego, gdzie następuje wytrącenie oleju na powierzchni wody i odprowadzenie do zewnętrznego kanistra. Pozostała woda z kondensatu jest oczyszczana w złożu z węglem aktywnym i może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji.

Firma AIRPOL oferuje separatory oleju z wody serii UFS Superplus

UFS Superplus ...........

Typ:

Przepływ [m³/h]

Przepływ [m³/min]

Przyłącze

Wymiary [mm]

Masa [kg]

UFS Superplus 5

120

2

G1/2

555x345x320

8,5

UFS Superplus 10

250

4,1

G1

655x445x430

19,5

UFS Superplus 15

450

7,5

G1

735x495x460

23,5

UFS Superplus 30

900

15

G1

840x680x510

35

UFS Superplus 60

1800

30

G1

985x790x660

67

UFS Superplus 120

3600

60

G1

985x1780x660

136

UFS Superplus 240

7200

120

G1

985x3760x660

272